Logo

Jádrové vrtání

Jádrovým vrtáním diamantovou technikou chlazenou vodou jsme schopni vytvořit prostupy různých velikostí...

Zjistit více »

Řezání stěnovou pilou

Stěnovou pilu používáme při řezání betonu, železobetonu, panelů, prahů, stropů, stěn, podlah, betonových schodišť a také prostupů pro okna...

Zjistit více »

Chemické kotvení

Chemické kotvení se používá především pro kotvení do betonu, železobetonu, zdiva. Využívá se na místech s vysokými nároky na únosnost...

Zjistit více »

Řezání spárovou pilou

Řezání spárovou pilou (tzv. kočárkem) s diamantovým kotoučem se nejčastěji využívá při vytváření dilatačních či dělících spár

Zjistit více »


Jádrové vrtání

Jádrovým vrtáním diamantovou technikou chlazenou vodou jsme schopni vytvořit prostupy různých velikostí do všech stavebních materiálů. Jádrové vrtání využívá široké spektrum odvětví a hodí se např. k prostupům pro elektroinstalaci (kabelové průchody, počítačové sítě), vzduchotechniku (klimatizace, rekuperace, vytápění) kanalizaci (odpadní trubky), vodu, plyn, topení a jiné. Výhodami tohoto vrtání je nízká hlučnost, minimální otřesy, velice přesné kruhové otvory do všech dostupných stavebních materiálu. Tato technologie zajišťuje, že ani při použití velkých průměrů diamantových korunek nedojde k narušení statických vlastností konstrukcí. Pro vrtání se používají speciální diamantové korunky. Jádrové vrty provádíme standardně v průměrech 25 mm-350 mm avšak po domluvě i větší. Lze vrtat také pod různými úhly, šikmo, kolmo, do stropu tzn. všemi směry a to až do hloubky i více než 3m. Vrtáme do betonu, železobetonu, smíšeného zdiva, cihelného zdiva, do hornin atd. Do určitých typů stavebních materiálů, jsme schopni na žádost klienta vrtat i na sucho za použití vysavače. Pro vrtání např. odtah digestoře využíváme také ruční jádrovou vrtačku bez nutnosti kotvení.

Využití jádrového vrtání
 • vzduchotechnika, rekuperace, klimatizace, vytápění
 • vodoinstalace, odpadní trubky, plyn
 • elektroinstalace, kabelové průchody, počítačové sítě
 • vzorky pro zkoušky materiálů
Hlavní výhody jádrového vrtání
 • zcela čistý kruhový otvor do různých stavebních materiálů
 • vrtání s nízkými vibracemi a bez prachu
 • vrtání pod úhlem až 45 stupňů
 • variabilní režimy vrtání – za sucha, za mokra, z ruky i se stojanem
 • otvory všemi směry do hloubky až 3 m

Řezání stěnovou pilou

Stěnovou pilu používáme při řezání betonu, železobetonu, panelů, prahů, stropů, stěn, podlah, betonových schodišť a také prostupů pro okna, dveře, vrata. Pila je poháněná elektřinou o napětí 380V, která dává do pohybu vysoce výkonnou řeznou hlavu s upevněným rotujícím diamantovým kotoučem. Pohybuje se po vodící liště - tím je docíleno velice přesného řezu. Řezání stěnovou pilou chlazenou vodou lze provádět vodorovně i svisle a to přes betonové, i železobetonové konstrukce. Mezi hlavní výhody pily řadíme rychlost, přesnost, čistotu práce a díky využití této diamantové technologie je práce prováděna bez zbytečných otřesů a s minimálním hlukem. Řežeme od tloušťky 100 mm do 630 mm.

Využití řezání stěnovou pilou
 • vyřezávání otvorů pro okna, dveře, vrata, výtahové šachty
 • odřezávání balkónů a schodišť
 • řezání a dělení železobetonových konstrukcí
 • šetrné a řízené demolice objektů
 • řezání, zarovnávání a zvětšování otvorů ve zdech, stropech a podlahách
Hlavní výhody řezání stěnovou pilou
 • čistý a přesný řez bez nutnosti dalších zednických úprav
 • řezání s minimem hluku, bez prachu, bez vibrací a statického narušení okolí
 • rychlá práce s minimálním dopadem na okolní provoz
 • odsávání použité kapaliny průmyslovými vysavači
 • přesná kontrola kvality, hloubky a rychlosti řezu

Chemické kotvení

Chemické kotvení se používá především pro kotvení do betonu, železobetonu, zdiva. Využívá se na místech s vysokými nároky na únosnost v železobetonu s prasklinami od tahu nebo ohybu. Kotvení provádíme za pomoci jádrového vrtání nebo vrtacího kladiva, kdy vyvrtáme přesné vrty dané tloušťky a délky do stavebního materiálu dle výkresu. Poté vyvrtané díry vyhrubujeme, vypláchneme čistou vodou, vysajeme a necháme uschnout. Když je díra suchá, tak ji vyplníme chemií a zasuneme závitovou tyč, která slouží jako šroub, ke kterému lze maticí připevnit požadovanou konstrukci.

Využití chemického kotvení
 • kotvení mostních říms
 • kotvení sloupů obchodních, sportovních a jiných hal
 • kotvení a vlepování výztuže do mostních konstrukcí

Řezání spárovou pilou

Řezání spárovou pilou (tzv. kočárkem) s diamantovým kotoučem se nejčastěji využívá při vytváření dilatačních či dělících spár v betonových nebo asfaltových plochách, řezání drážek na vozovkách, vzletových či odletových drahách atd. Pro interiéry používáme řezač spár s elektrickým motorem naopak pro exteriéry řezač s benzínovým motorem. Pily mohou být vybaveny i více něž jedním diamantovým kotoučem. Provádíme řezání od hloubky 60 mm do 400 mm.